top of page

HELLAS

HELLAS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ICTS Europe και οι θυγατρικές της παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εσάς υπό τους ακόλουθους όρους. Εάν επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Διαβάστε τα προσεκτικά. 

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΑ, Ηλεκτρονικά email και ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΛΥΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία διέπει επίσης την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας.

Όταν επισκέπτεστε το ICTS Europe ή μας στέλνετε e-mail, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση να είναι γραπτή η επικοινωνία.

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, ηχητικά κλιπ, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της ICTS Europe ή των προμηθευτών περιεχομένου της και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η συλλογή όλου του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ICTS Europe, με πνευματικά δικαιώματα για αυτήν τη συλλογή από την ICTS Europe και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ICTS Europe σάς χορηγεί περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτού του ιστότοπου και όχι λήψης (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή τροποποίησης αυτού ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, εκτός από τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της ICTS Europe. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει καμία μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου ή των περιεχομένων του: οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρίσεων προϊόντων, περιγραφών ή τιμών: οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού για το όφελος άλλου εμπόρου: ή οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της ICTS Europe. Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της ICTS Europe και των συνεργατών μας χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της ICTS Europe χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της ICTS Europe. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια ή την άδεια που χορηγείται από την ICTS Europe. Σας παραχωρείται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ICTS Europe, εφόσον ο σύνδεσμος δεν απεικονίζει την ICTS Europe, τους συνεργάτες της ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατά τα άλλα προσβλητικό θέμα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογότυπο ICTS Europe ή άλλο αποκλειστικό γραφικό ή εμπορικό σήμα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς ρητή γραπτή άδεια.

Οι επισκέπτες μπορούν να δημοσιεύουν κριτικές, σχόλια και άλλο περιεχόμενο: και να υποβάλλουν προτάσεις, ιδέες, σχόλια, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, άσεμνο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό για το απόρρητο, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή άλλως επιζήμιο για τρίτους ή απαράδεκτο και δεν αποτελείται από ή περιέχει ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, εμπορικές παρακινήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές ή οποιαδήποτε μορφή "spam". Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πλαστοπροσωπείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή με άλλο τρόπο να παραπλανείτε ως προς την προέλευση μιας κάρτας ή άλλου περιεχομένου. Το ICTS Europe διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αφαιρεί ή να επεξεργάζεται τέτοιο περιεχόμενο, αλλά δεν ελέγχει τακτικά το αναρτημένο περιεχόμενο. Εάν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή υποβάλλετε υλικό, και εκτός εάν υποδεικνύουμε διαφορετικά, παραχωρείτε στην ICTS Europe και στους συνεργάτες της ένα μη αποκλειστικό, ατελές, διαρκές, αμετάκλητο και πλήρως επιτρεπόμενο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργούν παράγωγα έργα από, διανέμουν και προβάλλουν τέτοιο περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο. Παραχωρείτε στην ICTS Europe και στους συνεργάτες της και στους δικαιούχους δευτερεύουσας άδειας το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα που υποβάλλετε σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο, εάν το επιθυμούν. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε: ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές: ότι η χρήση του περιεχομένου που παρέχετε δεν παραβιάζει αυτήν την πολιτική και δεν θα προκαλέσει τραυματισμό σε κανένα πρόσωπο ή οντότητα: και ότι θα αποζημιώσετε την ICTS Europe ή τους συνεργάτες της για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο που παρέχετε. Το ICTS Europe έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται ή να αφαιρεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ή περιεχόμενο. Η ICTS Europe δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Όλα τα είδη που αγοράζονται από την ICTS Europe γίνονται σύμφωνα με σύμβαση αποστολής. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο κίνδυνος απώλειας και ο τίτλος για τέτοια είδη περνά σε εσάς κατά την παράδοσή μας στον μεταφορέα.

Η ICTS Europe και οι θυγατρικές της προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, η ICTS Europe δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές λύσεων ή άλλο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι ακριβείς, πλήρες, αξιόπιστο, επίκαιρο ή χωρίς σφάλματα. Εάν μια λύση που προσφέρεται από την ίδια την ICTS Europe δεν είναι όπως περιγράφεται, η μόνη σας λύση είναι να την επιστρέψετε σε αχρησιμοποίητη κατάσταση.  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η ICTS EUROPE ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, η ICTS EUROPE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ. Η ICTS EUROPE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΤΟ E-MAIL ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ICTS EUROPE ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η ICTS EUROPE ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΑΤΙΚΕΣ, ΤΙΜΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΡΑΤΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την πολιτική μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό υποστήριξής μας κάνοντας κλικ στη σελίδα "Επικοινωνήστε μαζί μας".

bottom of page