top of page

HELLAS

HELLAS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αυτή η Πολιτική ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτού του Ιστότοπου και της ICTS Europe SA, του κατόχου και του παρόχου αυτής της τοποθεσίας Web. Αυτή η Πολιτική ισχύει για τη χρήση οποιωνδήποτε και όλων των Δεδομένων που συλλέγουμε από εμάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και τυχόν Υπηρεσιών ή Συστημάτων σε αυτήν.

Ορισμοί και Ερμηνεία

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Συλλέγονται δεδομένα

Η χρήση των δεδομένων μας

Ιστότοποι και υπηρεσίες τρίτων

Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου επιχειρήσεων

Έλεγχος της πρόσβασης στα Δεδομένα σας

Το δικαίωμά σας στην απόκρυψη πληροφοριών

Πρόσβαση στα δικά σας δεδομένα

Ασφάλεια

Μπισκότα

Μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

Στην παρούσα Πολιτική οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

"Λογαριασμός"

σημαίνει συλλογικά τις προσωπικές πληροφορίες, τις Πληροφορίες πληρωμής και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες για πρόσβαση σε Υλικό και/ή σε οποιοδήποτε Σύστημα Επικοινωνίας στον Ιστότοπο.

"Περιεχόμενο"

σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευτεί σε υπολογιστή που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος αυτής της τοποθεσίας Web.

"Κουλουράκι"

σημαίνει ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από την ICTS Europe SA όταν επισκέπτεστε ορισμένα μέρη αυτής της τοποθεσίας Web. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και να αναλύουμε τις συνήθειες περιήγησής τους στον Ιστότοπο.

"Δεδομένα"

σημαίνει συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στον ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, στοιχεία λογαριασμού και πληροφορίες που υποβάλλονται χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τα Συστήματα μας.

«ICTS Europe Α.Ε.

σημαίνει ICTS Europe SA Roissy pôle Le-Dôme 1, rue de La Haye BP 12936, 95732 Roissy CDG Cedex Γαλλία

"Υπηρεσία"

σημαίνει συλλογικά οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που η ICTS Europe καθιστά διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου είτε τώρα είτε στο μέλλον.

"Σύστημα"

σημαίνει οποιαδήποτε υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που η ICTS Europe καθιστά διαθέσιμη μέσω της Ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω web, πίνακες μηνυμάτων, εγκαταστάσεις ζωντανής συνομιλίας και συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

"Χρήστης" / "Χρήστες"

σημαίνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν απασχολείται από την ICTS Europe και ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του· και

«Ιστότοπος»

σημαίνει τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή (www.ictseurope.com) και τυχόν υποτομείς αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της περιήγησης στον Ιστότοπο, υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι: ICTS Europe.

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. όνομα;

 2. Ημερομηνια γεννησης;

 3. γένος;

 4. τίτλος εργασίας;

 5. επάγγελμα;

 6. στοιχεία επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου·

 7. Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα).

 8. τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης ιστού (συλλέγονται αυτόματα).

 9. λειτουργικό σύστημα (συλλέγεται αυτόματα).

 10. μια λίστα με διευθύνσεις URL που ξεκινούν με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο από τον οποίο πραγματοποιείτε έξοδο (συλλέγεται αυτόματα). και

 11. Πληροφορίες για τα cookie (βλ. ρήτρα 10 παρακάτω).

 1. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβάλετε θα διατηρηθούν από την ICTS Europe για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα που παρέχονται στον Ιστότοπο. Τα δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε μέσω οποιουδήποτε Συστήματος Επικοινωνίας που ενδέχεται να παρέχουμε ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών.

 2. Εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι ή μας επιτρέπεται από το νόμο να το πράξουμε και με την επιφύλαξη της ρήτρας 4, τα Δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Αυτό περιλαμβάνει τις θυγατρικές μας ή/και άλλες εταιρείες εντός του ομίλου μας.

 3. Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους νόμους περί προστασίας δεδομένων στους οποίους ενδέχεται να υπόκειται η ICTS Europe σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια, δείτε την ενότητα 9 παρακάτω.

 4. Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:

  1. εσωτερική τήρηση αρχείων·

  2. βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών μας·

  3. μετάδοση μέσω email διαφημιστικού υλικού που μπορεί να σας ενδιαφέρει·

  4. επικοινωνήστε για σκοπούς έρευνας αγοράς που μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας email, τηλέφωνο, φαξ ή αλληλογραφία. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωση της τοποθεσίας Web.

Το ICTS Europe μπορεί, από καιρό σε καιρό, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλων μερών για την αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη διεκπεραίωση πληρωμών, την παράδοση αγορασμένων αντικειμένων, τις εγκαταστάσεις μηχανών αναζήτησης, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από Χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε Δεδομένα χρησιμοποιούνται από αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που απαιτείται από αυτά για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητά η ICTS Europe. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, οποιαδήποτε Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 1998.

 1. Η ICTS Europe SA μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επεκτείνει ή να μειώσει τις δραστηριότητές της και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ορισμένων τμημάτων ή τη μεταβίβαση του ελέγχου ορισμένων τμημάτων σε άλλα μέρη. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, όπου σχετίζονται με οποιοδήποτε τμήμα που μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο, θα μεταφερθούν μαζί με αυτό το τμήμα και ο νέος κάτοχος ή το νέο ελεγχόμενο μέρος θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους προμηθεύτηκε από εσάς.

 2. Σε περίπτωση που τυχόν Δεδομένα που υποβάλλονται από Χρήστες θα μεταφερθούν με τέτοιο τρόπο, δεν θα επικοινωνήσουμε εκ των προτέρων και δεν θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές.

 1. Όπου απαιτείται να υποβάλετε Δεδομένα, θα σας δοθούν επιλογές να περιορίσετε τη χρήση αυτών των Δεδομένων από εμάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. χρήση Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ· και

  2. κοινή χρήση Δεδομένων με τρίτα μέρη

 1. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου χωρίς να παρέχετε καθόλου δεδομένα. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε όλες τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε πληροφορίες λογαριασμού ή άλλα δεδομένα.

 2. Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των Cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο 10 παρακάτω.

 1. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τα Δεδομένα. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να ενημερώσετε τα Δεδομένα σας εάν αλλάξουν οι περιστάσεις σας. Επιπλέον δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ μπορεί επίσης να αποθηκευτούν και μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

 2. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων με πληρωμή μικρού ποσού.

 3. Για συμβουλές και υποστήριξη σε σχέση με αυτήν την πολιτική, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στοdpo@ictseurope.com

 1. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι μεγάλης σημασίας για το ICTS Europe και για να προστατεύσουμε τα Δεδομένα σας έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την προστασία και την ασφάλεια των Δεδομένων που συλλέγονται στο διαδίκτυο.

 1. Το ICTS Europe μπορεί να ορίσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε Cookies στον υπολογιστή σας. Όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία ΕΚ) του 2003, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία ΕΚ) (Τροποποίηση) του 2011 καθώς και με τα Γενικά Δεδομένα Κανονισμός Προστασίας (GDPR). Η ICTS Europe έχει επιλέξει προσεκτικά αυτά τα Cookies και τα χρησιμοποιεί για να διευκολύνει ορισμένες λειτουργίες και λειτουργίες του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης Cookies για σκοπούς ανάλυσης. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τις κινήσεις και τις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο και έχουν σχεδιαστεί για να μας δίνουν καλύτερη κατανόηση των χρηστών μας, επιτρέποντάς μας έτσι να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας.

 2. Προτού ο Ιστότοπος ρυθμίσει τα cookies στον υπολογιστή σας, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά τη συγκατάθεσή σας για τον ορισμό αυτών των cookies. Κανένα από τα Cookies που ορίζονται από τον Ιστότοπο δεν θέτει σε κίνδυνο το απόρρητό σας με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για τη ρύθμιση των Cookies μας, μας δίνετε τη δυνατότητα να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία και εξυπηρέτηση σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας. Εάν επιθυμείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση των Cookies, ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή όπως προβλέπεται.

 3. Ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ενδέχεται να εξαρτώνται από τη λειτουργία των Cookies και κρίνονται, σύμφωνα με το νόμο, απολύτως απαραίτητα. Δεν θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση αυτών των Cookies, ωστόσο μπορείτε ακόμα να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο 10.4.

 4. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δέχεται Cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η απενεργοποίηση των Cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.

 5. Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή, ωστόσο ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πιο γρήγορη πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 6. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies τρίτων. Αυτά τα cookies δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο σε εσάς και ενδέχεται να αποκλειστούν κατά την επιλογή σας μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ή μέσω της απάντησής σας στο αίτημα για συναίνεση που περιγράφεται στην υποπαράγραφο 10.2.

 7. Συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο είναι ενημερωμένο και να συμβουλευτείτε τη βοήθεια και τις οδηγίες που παρέχονται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησής σας εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων απορρήτου.

Κατά γενικό κανόνα, δεν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για τη μεταφορά. Αναλαμβάνουμε επίσης να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε επαρκές και κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Η ICTS Europe διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την Πολιτική Απορρήτου όπως μπορεί να κρίνουμε απαραίτητο από καιρό σε καιρό ή όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτηθούν αμέσως στον Ιστότοπο και θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής κατά την πρώτη σας χρήση του Ιστότοπου μετά τις αλλαγές.

bottom of page